ఈనాడు మాటలు
Wednesday, July 13, 2005
 
Eenadu telugu seva
మనకందరికి తెలిసినంత వరకు ఈనాడు పాపరు Default తెలుగు news paper...

తెలుగు భాషకు సేవ చేస్తోందో, లేదో తెలియదు కాని , చాలా news titles మాత్రం విచిత్రంగా వుంటాయి..
మచ్చుక్కి ఒకటి రాస్తున్నాను..

" శ్రీనాద్ కుంబ్లే పెళ్ళి"
ఇలాంటివి గుర్తు వస్తే రాయండి ....

వంశీ

Comments:
ÍäÅŒÕ©Õ ‡©Ç ¹ךËd¢-ÍŒÕ-Âî-„ÃL?
 
This comment has been removed by a blog administrator.
 
దీని అర్ధమేమి తిరుపతేశా!!!
 
Let's come together on http://www.apjunction.com to bring all the Telugu people unite on one platform and find Telugu friends worldwide to share our thoughts and create a common bond.

Let's also show the Mightiness of Telugu people by coming together on http://www.apjunction.com
 
yes you wright -iwwh.blogspot.com
 
About Eenadu News paper its great source daily updates in it..........
Thanks for share..........
Eenadu
 
ఇంటింటా తెలుగు వెలుగులు వెలగాలని ఈ వెబ్ సైటు తయారుచేయబడినది.
teluguvaramandi.net
 
Post a Comment

<< Home

Powered by Blogger